Technologie a kvalita výroby

Technologie SLA

NM_SLA-techniqueMakro a převážně mikroskopická struktura a vlastnosti povrchu implantátů mají významnou úlohu pro biokompatibilitu a následné vhojování implantátu. Architektura „hrubého“ povrchu napomáhá rychlé osseointegraci.
Pro dosažení rychlé a optimání osseointegrace Noris Medical využívá široce používaný proces SLA – Sand blasted Large-grit Acid-etched (pískovaného a mechanického opracování, s následnou chemickou úpravou).

Výroba

Tým specialistů společnosti Noris Medical čítající stomatology, zubní techniky, inženýry – mechaniky i experty v oblasti kvality výroby, pečlivě sleduje požadavky a potřeby stomatologických praxí s cílem projektovat a vyrábět inovativní moderní produkty pro zlepšení podmínek a zvýšení kvality v oblasti dentální impalntologie.

Ve společnosti Noris Medical se velice pečlivě věnují výběru používaných materiálů, metod výroby, způsobů sterilizace a balení dentálních implantátů. Neméně pečlivý je i proces zpracování a výroba protetických komponentů, chirurgických instrumentů a nástrojů.

Company-Profile

Společnost Noris Medical používá pouze moderní strojové a technické vybavení, CAD/CAM technologii pro návrhy a projektování a pro optimalizaci procesů výroby protetických a implantologických elementů. Pro výrobu těchto produktů jsou používány pouze široce uznávané a osvědčené dentální materiály, jako např. titan, slitiny titanu a zirkonium.

Veškerá produkce společnosti Noris Medical je vyrobena s maximální možnou efektivitou a vysokou životností, se zárukou udržení dlouhodobé kvality života pacientů.

Kvalita

Společnost Noris Medical věnuje nemalé prostředky na vytvoření podmínek pro vývoj a efektivní výrobu veškeré své produkce. Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů v průběhu celého procesu léčby. Veškerá produkce společnosti Noris Medical plně odpovídá všem mezinárodním standardům kvality výroby. Celý výrobní proces je pravidelně kontrolován a prověřován. Taktéž veškeré produkce a konečný výrobek podléhá přísným kontrolním prověrkám kvality.

NM engineer works

5 základních principů kvality Noris Medical
1. Zboží a produkce nese označení CE a plně odpovídá legislativě EU týkající se lékařských přístrojů (93/42/EEC)
2. Pečlivý systém řízení kvality výroby produkce Noris Medical je plně v souladu a splňujícími podmínky certifikace ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003.
3. Výrobní a přístrojové vybavení Noris Medical podléhá kontrole mezinárodního auditu.
4. Balení implantátů probíhá výhradně ve sterilním čistém prostředí odpovídající třídě 10.000.
5. Společnost Noris Medical pravidelně kontroluje a stabilně udržuje vysokou úroveň kvality veškeré své produkce.

Odborné konzultace

Personál a spolupracující lékaři Noris Medical nabízejí široce přístupné konzultace a s radostí vám zodpoví vaše dotazy.
Po registraci můžete poslat všechny důležité materiály, včetně RTG panoramatických snímků a naši specialisté vám následně odpoví na vaše dotazy s doporučením a možnostmi další léčby.
Uděláme maximum pro to, abychom na vaše dotazy fundovaně a srozumitelně odpověděli, což předpokládá částečnou trpělivost, pokud budou naši specialisté zcela vytíženi.

Noris Medical uvítá vaše komentáře a doporučení

Okamžité zatížení

Okamžité zatížení zavedených implantátů se dnes ukazuje jako velmi široce a často ve světě používaná procedura, která má i vysokou úspěšnost.
Je to procedura postavená na okamžitém zavedení implantátu po extrakci zubu. Implantáty se ihned pevně zafixují a pacient se tak vyhne následné složité chirurgické operaci, případně i nutnosti doplnění umělé kosti nebo plastiky kostními štěpy.
Při protetické části léčby doporučujeme použít komponenty pro provizorní či stálou protetiku fixovanou šroubem, ale je možné použít i cementované nástavby.
Společnost Noris Medical nabízí lékařům implantologům široký sortiment produkce, čím je zabezpečen individuální přístup k potřebám léčby každého pacienta.