Home

Noris Medical – dentální implantáty nové generace

Tým specialistů společnosti Noris Medical čítající stomatology, zubní techniky, inženýry – mechaniky i experty v oblasti kvality výroby, pečlivě sleduje požadavky a potřeby stomatologických praxí s cílem projektovat a vyrábět inovativní moderní produkty pro zlepšení podmínek a zvýšení kvality v oblasti dentální implantologie.

Ve společnosti Noris Medical se velice pečlivě věnují výběru používaných materiálů, metod výroby, způsobů sterilizace a balení dentálních implantátů. Neméně pečlivý je i proces zpracování a výroba protetických komponentů, chirurgických instrumentů a nástrojů.

Společnost Noris Medical používá pouze moderní strojové a technické vybavení, CAD/CAM technologii pro návrhy a projektování a pro optimalizaci procesů výroby protetických a implantologických elementů. Pro výrobu těchto produktů jsou používány pouze široce uznávané a osvědčené dentální materiály, jako např. titan, slitiny titanu a zirkonium.

Veškerá produkce společnosti Noris Medical je vyrobena s maximální možnou efektivitou a vysokou životností, se zárukou udržení dlouhodobé kvality života pacientů.

Společnost Noris Medical věnuje nemalé prostředky na vytvoření podmínek pro vývoj a efektivní výrobu veškeré své produkce. Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů v průběhu celého procesu léčby. Veškerá produkce společnosti Noris Medical plně odpovídá všem mezinárodním standardům kvality výroby. Celý výrobní proces je pravidelně kontrolován a prověřován. Taktéž veškeré produkce a konečný výrobek podléhá přísným kontrolním prověrkám kvality.