O společnosti Noris Medical

noris-medical-profilÚspěšná činnost společnosti Noris Medical je postavena na mnohaletých odborných zkušenostech lékařů stomatologů, implantologů a profesních inženýrů, kteří pracují na vývoji, projektování a výrobou inovovaných produktů pro zubní implantologii.

Společnost Noris Medical se výhradně specializuje na vývoj moderních řešení v oblasti zubních implantátů a pokročilých technologií s cílem zjednodušit lékařům implantologům jejich práci a současně výrazně zvýšit kvalitu života jejich pacientů.

Každý nový produkt a výrobek je doplněn novým souborem nástrojů a instrumentů, které jsou podmínkou pro úspěšnou implementaci a použití na dentálním trhu.

Společnost Noris Medical opírá svou činnost na nadstandardní odborné a technické podpoře klientů prostřednictvím pořádání výukových kurzů pro přípravu stomatologů, chirurgů – implantologů, ortopedů a laboratorních techniků.

Díky více než desetiletým zkušenostem a práci profesionálů, se společnost snaží nabídnout dentálnímu trhu implantáty té nejvyšší možné kvality a zároveň nabídnout vyspělé technologické systémy zhotovované pomocí nejmodernějších výrobních technologií.

Noris Medical, představitel pokrokových technologií v oblasti dentálních implantátů, výrazně zjednodušuje práci implantolgů a zlepšuje život mnoha pacientů po celém světě.

Noris Medical dentalní implantáty

Tým specialistů společnosti Noris Medical čítající stomatology, zubní techniky, inženýry – mechaniky i experty v oblasti kvality výroby, pečlivě sleduje požadavky a potřeby stomatologických praxí s cílem projektovat a vyrábět inovativní moderní produkty pro zlepšení podmínek a zvýšení kvality v oblasti dentální impalntologie.

Ve společnosti Noris Medical se velice pečlivě věnují výběru používaných materiálů, metod výroby, způsobů sterilizace a balení dentálních implantátů. Neméně pečlivý je i proces zpracování a výroba protetických komponentů, chirurgických instrumentů a nástrojů.

Společnost Noris Medical používá pouze moderní strojové a technické vybavení, CAD/CAM technologii pro návrhy a projektování a pro optimalizaci procesů výroby protetických a implantologických elementů. Pro výrobu těchto produktů jsou používány pouze široce uznávané a osvědčené dentální materiály, jako např. titan, slitiny titanu a zirkonium.

Veškerá produkce společnosti Noris Medical je vyrobena s maximální možnou efektivitou a vysokou životností, se zárukou udržení dlouhodobé kvality života pacientů.

Společnost Noris Medical věnuje nemalé prostředky na vytvoření podmínek pro vývoj a efektivní výrobu veškeré své produkce. Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti pacientů v průběhu celého procesu léčby. Veškerá produkce společnosti Noris Medical plně odpovídá všem mezinárodním standardům kvality výroby. Celý výrobní proces je pravidelně kontrolován a prověřován. Taktéž veškeré produkce a konečný výrobek podléhá přísným kontrolním prověrkám kvality.

Pět základních principů kvality Noris Medical

Zboží a produkce nese označení CE a plně odpovídá legislativě EU týkající se lékařských přístrojů (93/42/EEC)
Pečlivý systém řízení kvality výroby produkce Noris Medical je plně v souladu a splňujícími podmínky certifikace ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003.
Výrobní a přístrojové vybavení Noris Medical podléhá kontrole mezinárodního auditu.
Balení implantátů probíhá výhradně ve sterilním čistém prostředí odpovídající třídě 10.000.
Společnost Noris Medical pravidelně kontroluje a stabilně udržuje vysokou úroveň kvality veškeré své produkce.

Napsat komentář